Forskning

Forskning og Akupunktur er en gammel behandlingsform, men som medisinsk vitenskapelig disiplin er den ung. Det er gjort mange feil i møtet mellom moderne vitenskapelig forskningsmetodikk og klinisk akupunktur i vest de siste 20 – 30 årene.

Skolemedisineres skepsis til akupunktur skyldes delvis at mange studier ikke kan tillegges vitenskapelig troverdighet på grunn av svakheter ved design og metode, og den skyldes delvis at kinesisk medisinsk filosofi er vanskelig å forstå og akseptere av skolemedisinere. Klassisk akupunktur står i sterk motsetning til den naturvitenskapelige tankegang.

Til tross for dette har National Institutes of Health (NIH) i november 1997 konkludert med at det fins nok vitenskapelig dokumentasjon både i grunnforskningog klinisk forskning til at akupunktur bør inkluderes i det amerikanske helsevesen.

Norges forskningsråd (NFR) har siden 1992 støttet flere akupunkturprosjekter hvorav noen er avsluttet. Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) bidrar til forskningsaktivitet på fagområdet komplementær og alternativ medisin, herunder akupunktur, i hele landet. De vektlegger flerfaglig forskning. Det skal benyttes og utvikles ulike forskningsdesign, innkludert kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

NIH har også støttet forskningsprosjekter både innen grunnforskning og klinisk forskning (NIH 1997). Det er også gjort mange studier når det gjelder fordeler og risiko ved bruk av akupunktur, og NIH konkluderte i november 1997 med at risikoen ved bruk av akupunktur er ekstremt lav.

Teksten er hentet fra: Norsk Akupunkturforening

Helle Torp

Akupunktør og daglig leder
Mobil: 932 10 001

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for timeavtaler eller samtaler!

Bekkestua Akupunktursenter

Bærumsveien 210, 1357 Bekkestua

Vi er medlem av: