29. 01. 2013

Behandlinger

Image16Jeg foretar først en grundig utspørring. Deretter stiller jeg en diagnose basert på utspørring om symptomer og den generelle allmenntilstand. I tillegg bruker jeg puls-, tunge- og ansiktsdiagnostikk.

Målet med en slik diagnostisering er å finne årsaken til plagene slik at du får en individuell tilpasset behandling. Dette er viktig ettersom de samme sykdommer og symptomer kan ha forskjellige årsaker ut fra tradisjonell kinesisk medisin.

Etter at diagnosen er stilt, forklarer jeg deg hva jeg har tenkt til å gjøre.

Image17Ved akupunkturbehandling bruker jeg sterile engangsnåler som stikkes inn i spesielle punkterakupunkturpunkter – som finnes spredt over hele kroppen. Det er viktig at nålene stikkes inn på riktig måte – dvs. at retning og dybdeinnstikket er riktig. Antall nåler som benyttes under behandlingen kan variere fra diagnose til diagnose.

Nålene sitter inne i 20-50 minutter – avhengig av hva som feiler deg og hvor ofte du tar behandling. De kan stå urørt under behandlingen, men like vanlig er det at nålene blir manipulert med fingrene, varmet opp eller stimulert elektrisk – avhengig av hvilken effekt jeg ønsker å oppnå. Du bør oppleve en form for nålefølelse når nålene settes. Den kan arte seg som prikking, lettere smerte eller press. Nålene er svært tynne, noe som innebærer at behandlingen sjelden er særlig smertefull.

Image18I tillegg til nåler vil jeg kunne benytte andre behandlingsteknikker, så som kopping (glass eller plastkopper), moxa (brennende urt for å varme) eller elektroakupunktur.

Antall behandlinger er avhengig av hva slags problem som behandles, plagenes varighet, hvor ofte du tar behandling og til en viss grad din alder. Barn responderer for eksempel raskere på akupunktur enn eldre mennesker.

Det er også viktig å ha forståelse for at akupunktur hjelper kroppen til å rette opp egne ubalanser. Kroppen trenger derfor tid til å utføre denne jobben.

img
  • img

    Akupunktuør Helle Torp

    helle@bekkestua-akupunktur.no Tlf: 932 10 001
  • Bekkestua Akupunktursenter

    Bærumsv. 210, 1357 Bekkestua Org. nr. 986 134 832